Facken är för små

Facken är för små

De flesta facken är små… alldeles för små…
Det bär mig emot att ha sönder lådorna, men jag har inget val om jag ska kunna använda dem. Så det var bara att leta reda på lite verktyg och göra facken större.