Betsa!

Betsa!

Lådorna blev visserligen mycket finare efter att jag gjort rent dem, men de var fortfarande lite gråa på sina ställen + att det var tydliga märken kvar efter de mindre facken jag tog bort tidigare. Så jag bestämde mig för att betsa dem!

070311 23:32  Mamma
Fint! Att du bara har tålamod!

070312 12:40
Tålamod är mitt andra namn. Har jag ärvt det av dig eller??